Yksityinen perhepäivähoitaja?

Yksityinen perhepäivähoitaja on yksityisyrittäjä, joka huolehtii itse veroista ja eläkevakuutuksesta.

Yksityistä perhepäivähoitajaa velvoittavat samat sosiaali- ja terveyshuollon lait ja asetukset kuin kunnallisia perhepäivähoitajia ja päiväkoteja.

Perhepäivähoitajan velvollisuus on laatia perhepäiväkotinsa omavalvontasuunnitelma.

Perhepäivähoitaja sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen ja hänen rikostaustansa selvitetään.

Hoitajalla on työlleen perhepäivähoitajan vastuuvakuuus.

Hoitajien esittelyt

Hoitajien esittelyissä kerrotaan hoitajien tiedot. Jokainen hoitaja vastaa itse esittelytekstistään.

Perhepäivähoitokoti MiNi

Hänninen Seija

Montonen Katri

Nieminen Minna

Puukka Marja

Santala Heidi