IITIN YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON HOITOMAKSUSUOSITUKSET


Iitin kunnan yksityisen hoidon tuen kuntalisä


Yksityisen hoidon tuen kuntalisä määräytyy seuraavasti
 • Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta 300 € / kuukausi. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa hoitoaika vähintään 35 tuntia viikossa 
 • Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta 150 € / kuukausi. Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa hoitoaika 16-35h/viikossa


Kelan yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen hoitorahan suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne.


Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa.

Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja
 • työskentelee kokoaikaisesti
 • opiskelee päätoimisesti
 • toimii yrittäjänä
 • on omassa työssä
 • työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa)
 • osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen

Jos lapsella on erityinen tarve kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen esim.
 • lapsen kehityksen tuen tarve
 • perheen olosuhteet tai muu lapsen etu
tulee yksityisen hoidon tuen hakijan pyytää kunnan lausunto hakemuksen liitteeksi lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta.


Muissa tilanteissa liitteitä ei tarvita.

Yksityisen hoidon tuen määrä

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen.


Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan
 • hoitorahaa 172,25 e/kk/lapsi
 • tulosidonnaista hoitolisää enintään 144,85 e/kk/lapsi.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

 • hoitorahaa 63,38€/kk/lapsi
 • tulosidonnaista hoitolisä puolitettuna

Joustava hoitoraha

Mikäli huoltaja tekee töitä 30 tuntia viikossa tai vähemmän ja hoitaa lopun aikaa alle 3-vuotiasta lasta, on perheen mahdollisuus saada kelan joustavaa hoitorahaa. Joustavan hoitorahan määrä lasketaan työajan perusteella. Joustava hoitoraha maksetaan perheelle, eikä se vaikuta yksityisen hoidon maksuihin.

IITIN YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON HOITOMAKSUSUOSITUKSET

Jokainen hoitaja on itsenäinen yrittäjä ja voi päättää hoitomaksun suuruudesta itse, nämä ovat yhdistyksen suositukset.

Kokopäivähoidosssa oleva lapsi 720€
 • Hoidossa yli 35h/viikko
Esimerkki hoitomaksusta:
Kokonaishoitomaksu 720€/kk/lapsi, josta
kelan tuki 172,25€/kk tai 63,38€/kk
kunnan tuki 300€/kk
vanhempien maksuosuus 247,75€/kk tai 356,62€/kk


Osapäivähoidossa oleva lapsen laskennallinen päiväkohtainen maksu 45€/ päivä. Hinta määritellään hoitosopimusta tehtäessä kiinteäksi.

Pääsääntöisesti hoitajat pyrkivät tekemään sopimuksia, joissa paikat täyttyvät. Osapäivähoitoon voidaan ottaa esimerkiksi kaksi lasta täyttämään yhtä paikkaa. Toinen lapsi voi olla hoidossa
esimerkiksi ma-ti ja toinen ke-pe. Hoitajilla on erilaisia mahdollisuuksia tarjota osapäivä hoitopaikkoja. Kyselkää rohkeasti paikoista ja mitä hoito juuri teidän kohdallanne tulisi

maksamaan.

 • Mikäli hoitosopimus laaditaan vähintään kuukauden mittaiseksi on oikeus kelan tukeen.
 • Varhaiskasvatusoikeudesta riippuen 63,38€/kk tai 172,25€/kk.
 • Mahdollisuus kelan tulosidonnaiseen hoitolisään
 • Kunnan yksityisen hoidon tukea mahdollisuus saada 150€/kk mikäli hoitotunteja yli 16h/viikko

Esimerkkejä hoitomaksusta:

 • Lapsi hoidossa 2pv/viikko 7-8h/päivä = 14-16h/viikko. Hoitomaksu 8pv x 45€= 360€/kk, josta kelan tuki 63,38€ tai 172,25€ kunnan tuki 0€,vanhempien maksuosuus 296,62€/kk tai 187,75€
 • Lapsi hoidossa 3pv/viikko 7-8h/päivä = 21-24h/viikko. Hoitomaksu 12pv x 45€= 540€/kk, josta kelan tuki 63,38€ tai 172,25€ kunnan tuki 150€ vanhempien maksuosuus 326,62€ tai 217,75€
 • Lapsi hoidossa 4pv/viikko 7-8h/päivä = 28- 32h/viikko Hoitomaksu 16pv x 45€= 720€/kk, josta kelan tuki 63,38€ tai 172,25€ kunnan tuki 150€ vanhempien maksuosuus 506,62€ tai 397,75€

Muut hoitomaksut

 • Arkisin maanataista perjantaihin täysi hoitopäivä (8h) sis. ateriat 45 €
 • Arkisin maanataista perjantaihin puolikas hoitopäivä (4h) sis. ateriat 35 €
 • Arkisin yksittäiset tunnit 10 € alkavalta tunnilta, ei sisällä aterioita.Aamu-, väli- ja iltapalakorvaus 2,50€ ja ateriakorvaus 5€.
 • Illalla tapahtuva hoito 15 € alkavalta tunnilta.

Leikkipaikkalaisen hoitomaksu määräytyy tapauskohtaisesti, vakituiseen leikkipaikkasopimukseen voi saada Kelasta yksityisen hoidon tukea. Hintaa vaikuttavat hoitopäivien määrä kuukauden aikana.

Hoitomaksu sisältää:

 • Kokopäivähoidossa 3 ateriaa (yleensä aamupala, lounas ja välipala).
 • Puolipäivähoidossa yksi edellä mainituista aterioista.
 • Lisäksi puhtauskulut, sähkö, vesi, lelujen hankinnat sekä hoitajan kodin kulumisen.

Hoitomaksuun ei sisälly:

 • hoitolapsen erikoisruuat
 • vaipat
 • voiteet
 • lääkkeet
 • nenäliinat
 • eikä vaatteiden huolto