Millainen perhepäivähoitoryhmä voi olla?

Yksityisellä puolella voit itse vanhempana vaikuttaa lapsesi hoitajaan ja ryhmään, josta palvelun ostat. Yksityinen perhepäivähoitaja on itsenäinen yrittäjä, joka hoitaa itse verot, vakuutukset (mm. vastuuvakuutus) ja eläkemaksut.

Päivähoitoasetuksen (finlex) mukaan, perhepäivähoitaja voi samanaikaisesti hoitaa kokopäiväisesti enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi ryhmään voi kuulua yksi osa-päiväinen esiopetusta saava lapsi, ensimmäisen peruskoululuokan aloittanutta lapsi tai sellaista kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna.

Ryhmään voi kuulua ns. leikkipaikkalaisia, jotka käyvät ryhmässä hoitajan määrittäminä, toisten lasten vapaapäivinä. Leikkipaikkalainen osallistuu tasavertaisesti ryhmän toimintaan, saaden samanlaista hoitoa ja kasvatusta kuin toisetkin ryhmän lapset.

Perhepäivähoitajalla voi olla kirjoilla useampia lapsia, kunhan päivittäinen ryhmäkoko ei ylity.

Yksityisellä perhepäivähoitajalla suositellaan olevan perhepäivähoidon ammattitutkinto, mutta laki ei vaadi sitä. Myös muut koulutukset, esimerkiksi lähihoitajan tutkinto soveltuvat perhepäivähoidon parissa työskentelevälle.Perhepäivähoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus lasten ja perheiden asioista.

MITÄ YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO ON?


Perhepäivähoito on osa suomalaista päivähoitojärjestelmää; perhepäivähoitoa voi saada niin kunnallisena kuin yksityisenä. Perhepäivähoidon vahvuuksia ovat pieni ryhmä, pysyvä hoitosuhde, läheinen yhteistyö vanhempien kanssa, yksilöllinen hoiva ja huomio, lapsen tarpeista lähtevä perushoito sekä rauhallinen ja kodinomainen ympäristö.Yksityinen perhepäivähoito on lasten hoitoa ja kasvatusta, jota järjestetään kodinomaisesti hoitajan omassa kodissa.


Yleisesti perhepäivähoitajilla on käytössä Iitin yksityiseen perhepäivähoitoon tehty varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.


Lasten varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapselle yhdessä vanhempien kanssa hoidon aloittamisen jälkee, jota päivitetään vähintään kerran vuodessa ja tarpeen tullen.


Yksityisellä perhepäivähoitajalla ei ole samanlaista varahoitopaikkajärjestelmää kuin kunnallisessa päivähoidossa. Perheet järjestävät ensisijaisesti varahoidon itse. Vapaita hoitopaikkoja voi myös kysellä toiselta yksityiseltä perhepäivähoitajalta tilapäiseen tarpeeseen. Lisäksi kunta tarjoaa varahoitoa, jos heillä on paikkoja vapaan

Valvonta

Kunnan päivähoidon ohjaaja valvoo myös yksityistä perhepäivähoitoa. Ohjaaja käy tarkistamassa hoitajan kodin soveltuvuuden lasten hoitoon ennen työn aloittamista ja käy tarkastuskäynnillä ryhmässä n. kerran vuodessa. Kunnan päivähoidon ohjaajan hyväksyntä tarvitaan myös Kelan tukia varten ja hän tarkkailee kuukausittain lapsiryhmien kokoa.Hoitajan toimittaa kunnalle rikosrekisteriotteen, koska työskentelemme lasten kanssa. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä)