SAIRAS LAPSI HOIDOSSA


Ohjeita lapsen sairastuessa

Sairaan lapsen paikka on aina kotona, ei päivähoidossa.

Tarttuvaa tautia sairastava lapsi voi palata hoitopaikkaan vasta kun hän on terve. Lapsi on pääsääntöisesti terve silloin, kun hän jaksaa osallistua leikkeihin ja puuhiin sekä sisällä että ulkona. Jos lapsi palaa hoitoon ennen kuin on täysin parantunut, hänellä on alentunut vastustuskyky ja siksi suurempi riski saada hoitopaikasta jokin muu tauti.

Sairas lapsi tarvitsee myös aina erityistä hoivaa ja hoitoa, jota omat vanhemmat voivat parhaiten tarjota. Vaikka lapsi olisikin oireistaan huolimatta pirteä ja jaksaisi touhuta, on vanhempien muistettava, että lapsi pirteydestään huolimatta tartuttaa sairautensa muihin lapsiin samalla tavalla kuin väsynytkin lapsi.

Lapsen kotiin jääminen infektio-oireiden vuoksi vähentää lisäksi muiden lasten ja perhepäivähoitajan tartuntariskiä. Perhepäivähoitaja vastaa yksin koko lapsiryhmästä ja hoito tapahtuu hoitajan kotona, jolloin hoitajan sairastuminen vaikuttaa kaikkien hoitolasten perheisiin, ja sairaudet tarttuvat myös hoitajan perheenjäseniin. Jos on vähänkään epäilystä, että lapsi tartuttaa sairautensa muihin on lapsen paikka kotona. Kaikki eivät myöskään sairastu itse tartunnasta, vaan toimivat kuitenkin taudinkantajina tartuttaen muita.

Lapsille on hyvä opettaa kotona huolellinen käsienpesu, koska kädet toimivat tärkeinä taudinlevittäjinä. Kädet tulisikin pestä aina hoitoon tullessa ja kotiin palatessa, ennen ruokailua ja aina wc-käyntien jälkeen.

Lapsen sairastuessa tulee hoitajalle ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian.( Tiedottaminen sairauksista on tärkeää koska perhepäivähoidossa on asiakkaina myös heitä, joilla on joku perussairaus ja heidän kohdallaan infektiotauti voi vaikeutua ja sen hoito on perusterveen lapsen/aikuisen infektiota vaativampaa.)

Kaikkien noudattaessa näitä ohjeita kaikki lapset pysyvät terveempinä.

Muutamia lasten infektiotautien ohjeellisia eristämisaikoja eri sairauksien osalta:

On harkittava yksilöllisesti, kauanko lapsen on oltava kotona sairauden ja siitä toipumisen vuoksi. Sairaalle lapselle tulee taata riittävän pitkä toipilasaika.

Lisätietoja hoitavalta lääkäriltä/ neuvolasta

Kuume

Kuumeisen lapsen paikka on kotona. Toipuminen katsotaan tapahtuneen, kun kuumeeton aika on yli 1 vrk ilman kuumetta alentavia/ särkylääkkeitä. Silloin lapsi voi palata hoitoon, mikäli muita oireita ei ole ja hän voi leikkiä ja osallistua toimintaan tarvitsematta erityishuomiota.

Yskä- nuhaoire

Flunssavirukset ovat erittäin tarttuvia ja ne tarttuvat herkimmin juuri ennen sairauden puhkeamista ja ensimmäisinä päivinä sairastumisen jälkeen. Tästä johtuen yskä- nuhaoireiden vuoksi ei tarvitse eristää lasta. Lapsi voi olla päivähoidossa, jos lämpö on normaali ja hän voi leikkiä, ulkoilla ja osallistua toimintaan normaalisti.

Ripuli ja oksentelu

Lapsen on jäätävä kotiin, jos hänellä tai jollain perheessä on oksennustauti tai ripuli. Ripuli ja oksentelu johtuvat useimmiten vatsa- ja suolistotulehduksesta, jonka aiheuttaa joko virus tai bakteeri. Se leviää helposti käsien välityksellä, joten käsien pesu on hyvin tärkeää. Ripuloiva ja oksenteleva lapsi hoidetaan kotona, kunnes oksentelu on loppunut, uloste on normaalia ja lapsi jaksaa leikkiä ja osallistua päivähoitopaikan toimintaan normaalisti. Jos lapsella on bakteerin aiheuttama ripuli, hoitava lääkäri kertoo eristysajan.

Silmätulehdus

Aiheuttajat ovat samoja viruksia ja bakteereja, jotka aiheuttavat lasten hengitystietulehduksia. Tästä johtuen lasta ei tarvitse välttämättä eristää, vaan oireet ratkaisevat poissaolon tarpeen. Tarttuu herkästi kosketuksen kautta, ja lapsen olisi hyvä olla kotihoidossa 1 vrk lääkityksen aloittamisesta, jotta vältytään infektion leviämiseltä.

Täit

Päätäitartunta ei anna aihetta lapsen eristämiselle päivähoidosta eikä lasta tarvitse liioin lähettää kotiin kesken päivän. Lapsi voi palata päivähoitoon heti seuraavana päivänä, kun ensimmäinen käsittely täiden tuhoamiseen tarkoitetulla shampoolla on tehty. Perheessä hoito tehdään kaikille ja mieluiten vielä saman päivän aikana. Ilmoita päivähoitopaikkaan, jos perheessäsi löytyy täitä, koska leviämisen kannalta on tärkeää, että kaikki tarkistavat lastensa hiukset samanaikaisesti ja tarvittaessa suorittavat hoidon välittömästi.

Täit - Sairas Lapsi

Kihomato

Kihomatotartunta saadaan suun kautta munien välityksellä. Kihomatotartunnan ehkäisyssä ja hoidossa on tärkeää tehostaa käsi- ja wc-hygieniaa, pitää lapsen kynnet lyhyinä sekä välttää nukkumista kihomatotartunnan saaneen kanssa samoissa lakanoissa. Kihomato hoidetaan lääkevalmisteella, myös oireettomat perheen jäsenet hoidetaan samanaikaisesti. Kihomatotartunta ei anna aihetta lapsen eristämiselle päivähoidosta, eikä lasta tarvitse lähettää kotiin kesken päivän. Lapsen voi viedä hoitoon heti seuraavana päivänä, kun ensimmäinen lääkehoito on annettu. Ilmoita päivähoitopaikkaan, jos perheessäsi löytyy kihomatoja, jotta niiden leviäminen pystytään ehkäisemään.

Kihomadot - Sairas Lapsi

Märkärupi

Märkärupi tarttuu niin kauan kuin haavaumat märkivät tai niissä on rupi. Märkärupi voi tarttua vaikka hoito onkin aloitettu. Siksi lapsi eristetään 24 h suun kautta otettavan ja 48 h paikallisen antibioottihoidon aloittamisesta.

Rokkotaudit

Rokkoon sairastunut lapsi tartuttaa muita heti tartunnan saatuaan, jopa viikkoja ennen omaa sairastumistaan. Lapsen on oltava kotona, kunnes rokon arvet ovat kuivuneet ja lapsen yleiskunto on palautunut normaaliksi, näin vältytään myös rakkuloiden tulehtumisvaaralta.

Vesirokko

Tarttuu erittäin herkästi sekä itämisaikana että taudin puhjettua. Lapsi eristetään 5 vrk rakkuloiden ilmaantumisesta tai kunnes kaikki ruvet ovat kuivia ja lapsi on kuumeeton.

Enterorokko

Rokko tarttuu jo itämisvaiheessa, joten se ei vaadi varsinaista eristämistä. Lapsen on oltava kotona, kunnes hän on kuumeeton ja kykenee osallistumaan hoitopaikan toimintaan normaalisti.

Parvorokko

Rokko tarttuu jo itämisvaiheessa, joten se ei vaadi eristämistä. Lapsi voi palata hoitoon, kun on kuumeeton ja voi osallistua toimintaan ilman erityishuomiota.

Tulirokko

Tarttuva rokko, joka vaatii antibioottihoidon. Lapsi täytyy eristää vähintään vuorokaudeksi antibioottihoidon aloittamisesta, kotihoitoajan pituuden ratkaisee yleisvointi.

Lääkkeet

Päivähoidossa voidaan antaa sellaiset lääkärin määräämät lääkkeet, jotka on määrätty jatkuvaan käyttöön ja joiden annosteluajaksi on määrätty päiväaika tai lääkkeitä ei voida muuna aikana antaa (esim. vuorohoito). Lisäksi tarvittaessa voidaan antaa sairauden vaatima kohtauslääke ennalta tehdyn suunnitelman ja sopimuksen mukaisesti. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsen lääkkeet annetaan kotona. Jos sairauden hoito vaatii lääkkeiden antamista hoitopäivän aikana, vanhemmat tuovat lääkkeet mielellään alkuperäispakkauksessa siten, että lääkärin määräys (lääkkeen nimi, vahvuus, annostus ja lapsen nimi) on luettavissa. Vaihtoehtoisesti voi tuoda kopion alkuperäisestä reseptistä. Mikäli lääke tuodaan kerta-annoksena, lääkkeessä tulee olla sekä lapsen että lääkkeen nimi ja mukana annosteluohje päivämäärineen. Lapsikohtainen lääkehoidon suunnitelma tehdään yhteistyössä lasta hoitavan ja lääkehoitoa toteuttavan tahon sekä lapsen huoltajan välillä. Lääkehoidon toteutuminen kirjataan asianmukaiselle kaavakkeelle.